Dnes je úterý 11.12.2018 a svátek má Dana

O obci

Druhy pozemkůOvocné sady (ha)1
Celková výměra pozemku (ha)427
Orná půda (ha)158
Zahrady (ha)5
Trvalé travní porosty (ha)63
Zemědělská půda (ha)228
Lesní půda (ha)178
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)3
Ostatní plochy (ha)17
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem24
Podle právní formyObchodní společnosti1
Živnostníci9
Samostatně hospodařící rolníci5
Svobodná povolání1
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy4
Podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybolov11
Průmysl1
Stavebnictví2
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství3
Ostatní obchodní služby2
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění2
Školství a zdravotnicví1
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby2
KulturaVeřejná knihovna0
Kulturní zařízení ostatní1
Sakrální stavba1
ObyvatelstvoPočet bydlících obyvatel k 1. 1. 2018Celkem92
Muži44
Ženy48
Počet obyvatel ve věku 0-14 letcelkem19
muži7
ženy12
Počet obyvatel ve věku 15-64Celkem53
Muži28
Ženy25
Počet obyvetel ve věku 65 let a víceCelkem20
Muži9
Ženy11
Aktuality

UPOZORNĚNÍ

Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH plastových a papírových odpadů do kontejnerů. Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce. To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny.

INFORMACE PRO OBČANY

Portál krizového řízení v JMK - KRIZPORT http://krizport.firebrno.cz/

Chytré blondýnky radí http://krizport.firebrno.cz/

navody/chytre-blondynky-radi

ADMINISTRACE | designed & developed by Vladimír Krézek