Dnes je středa 1.12.2021 a svátek má Iva

O obci

Druhy pozemkůOvocné sady (ha)1
Celková výměra pozemku (ha)427
Orná půda (ha)158
Zahrady (ha)5
Trvalé travní porosty (ha)63
Zemědělská půda (ha)228
Lesní půda (ha)178
Vodní plochy (ha)1
Zastavěné plochy (ha)3
Ostatní plochy (ha)17
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem24
Podle právní formyObchodní společnosti1
Živnostníci9
Samostatně hospodařící rolníci5
Svobodná povolání1
Zemědělští podnikatelé4
Ostatní právní formy4
Podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybolov11
Průmysl1
Stavebnictví2
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství3
Ostatní obchodní služby2
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění2
Školství a zdravotnicví1
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby2
KulturaVeřejná knihovna0
Kulturní zařízení ostatní1
Sakrální stavba1
ObyvatelstvoPočet obyvatel k 1. 1. 2021Celkem98
Muži50
Ženy48
Počet obyvatel ve věku 0-14 letCelkem18
Muži10
Ženy8
Počet obyvatel ve věku 15-64Celkem66
Muži32
Ženy34
Počet obyvetel ve věku 65 let a víceCelkem14
Muži8
Ženy6
Aktuality

UPOZORNĚNÍ

Důrazně upozorňujeme občany na nutnost ukládání ŘÁDNĚ SEŠLÁPNUTÝCH plastových a papírových odpadů do kontejnerů. Při současném špatném ukládání odpadů je obec nucena zajišťovat častější vývoz těchto kontejnerů, což má za následek zvyšování nákladů obce. To se může projevit v příštím roce na výši poplatku za popelnice.

Dále žádáme občany, aby do kontejnerů ukládaly pouze odpady, pro které jsou kontejnery určeny.

INFORMACE PRO OBČANY

Portál krizového řízení v JMK - KRIZPORT http://krizport.firebrno.cz/

Chytré blondýnky radí http://krizport.firebrno.cz/

navody/chytre-blondynky-radi

INFORMACE PRO OBČANY

Obec TNV nabízí prodej palivového dřeva i dřeva na řezivo. Zájemci se mohou hlásit u místostarosty Krézka tel. 720654571

INFORMACE PRO OBČANY

Informujeme občany, že u KD byl umístěn kontejner na sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácnosti např. na fritovací olej. Olej do kontejneru ukládejte v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. Do kontejneru nepatří technické oleje, maziva a kapaliny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace

INFORMACE PRO OBČANY

Informujeme občany, že z důvodu opravy mostu nad Újezdem, bude od 9.8.2021 do 30.11.2021 vedena přes naši obec objízdná trasa. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na komunikaci.

ADMINISTRACE | designed & developed by Vladimír Krézek